Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos obrázků faksimilový
způsob přenosu informace, obsahující číselná n. graf. data postupným rozkladem předlohy do řádků a v nich obsažených bodů. Takovým způsobem snímá předlohu faksimilový vysílač, přičemž posuv řádků a velikost bodů udává rozlišovací schopnost přenosu. Ta je prakticky volitelná rychlostí toku dat, které je faksimilové zařízení schopno bez zkreslení přenést, a zároveň i požadavky uživatele na detailnost informace. Záznam na přijímací straně je prováděn pro hydromet. účely nejčastěji na elektrochem. vlhký papír, jenž černá v závislosti na procházejícím proudu mezi elektrodami, které tento papír při běhu řádku svírají. Rozlišení ve stupnici šedi bývá obv. malé, takže v uvedené podobě je zařízení vhodné zejm. pro výstup černobílých materiálů. V. t. mapa faksimilová
angl: facsimile pictures transmission  0000
podpořila:
spolupracují: