Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přemostění
slang. název pro spojení dvou anticyklon, v Evropě obvykle azorské anticyklony a anticyklony nad Ukrajinou či pobaltskými republikami, pásem vyššího tlaku vzduchu, který probíhá přes stř. Evropu.
slov: premostenie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: