Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

překážka konvekční
oblak mohutného vert. vývoje, vytvářející analogické podmínky pro deformaci pole větru jako horská překážka. Kupovitý oblak se projevuje jako p. k. při překročení urč. kritického poměru mezi energií výstupných pohybů vzduchu na jedné straně a energií horiz. přenosu vzduchu na straně druhé. Jev je podrobněji znám až od poloviny 60. let tohoto století (K. Lampart, 1964) a byl úspěšně využit při bezmotorovém letu větroněm pilotovaným M. Fieldem (1972), který dosáhl výšky téměř 13 000 metrů. V. t. konvekce
angl: convective barrier  0000
podpořila:
spolupracují: