Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předzimí
přechodné období mezi podzimem a zimou, vymezené ve stř. Evropě trváním prům. denních teplot vzduchu 5 až 0 °C na sestupné části křivky roč. chodu teploty sestrojené z měs. normálů. Jeho začátek se kryje s ukončením velkého vegetačního období. P. je součástí zimy v širším smyslu. V. t. doby roční klimatické
angl: early winter  0000
podpořila:
spolupracují: