Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předstih předpovědi
doba mezi vydáním předpovědi meteorologického jevu a jeho výskytem.
slov: predstih predpovede; něm: Vorlauf der Vorhersage m  2014
podpořila:
spolupracují: