Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod symetrický
okamžik, kolem něhož probíhají na daném místě změnytlaku vzduchu v čas. řadě symetricky, tj. jsou v abs. hodnotě velmi podobné v závislosti na časovém intervalu od b. s. Symetrie může být kladná, mají-li tlakové změny stejný smysl, n. záporná, jestliže tlakové změny mají obrácený smysl téže abs. velikosti. B. s. se v minulosti používal při dlouhodobé předpovědi tlaku vzduchu metodou extrapolace. V souč. době se však již nepoužívá. B. s. objevil v r. 1924 něm. meteorolog L. Weickmann.
angl: symmetry point; něm: Symmetriepunkt m  0000
podpořila:
spolupracují: