Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průvan
1. proudění vzduchu v uzavřených objektech (budovy, sila, doly, tunely apod.), vyvolané zpravidla rozdílnou teplotou nebo rozdílným tlakem vzduchu uvnitř a vně těchto objektů. Subjektivně může být pociťováno příjemně i nepříjemně;
2. nevh. název pro proudění vzduchu zesílené vlivem místních zvláštností terénu, např. na vrcholech kopců, v sedlech, průsmycích apod. Viz též efekt tryskový, efekt nálevkový.
angl: draught; slov: prievan; něm: Luftzug m, Durchzug m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: