Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průměry klouzavé
průměry používané při postupném vyrovnávání časové řady o n členech. První hodnota vyrovnané řady se vypočítá jako průměr z prvníchm po sobě následujících hodnot časové řady; další členy vyrovnané řady se vypočítají postupně obdobným způsobem s posunem o jeden člen. Vyrovnaná řada má pak (n – m + 1) členů p. k. K vyrovnání (shlazení) časových řad v klimatologii se používá zprav. vážených aritmetických průměrů s cílem eliminovat krátkodobé, často náhodné kolísání hodnot met. prvků v těchto řadách.
angl: moving averages, overlapping averages, running means  0000
podpořila:
spolupracují: