Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění tryskové v mezní vrstvě
slov: dýzové prúdenie v hraničnej vrstve  1993-a1
podpořila:
spolupracují: