Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění tryskové v mezní vrstvě
slov: dýzové prúdenie v hraničnej vrstve  1993-a1
podpořila:
spolupracují: