Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění gradientové
slov: gradientové prúdenie; něm: Gradientströmung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: