Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění divergující
slov: divergujúce prúdenie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: