Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění cyklostrofické
slov: cyklostrofické prúdenie; něm: zyklostrophische Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: