Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění ageostrofické
slov: ageostrofické prúdenie něm: ageostrophische Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: