Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

protiměsíc
syn. antiselenium – viz kruh paraselenický.
slov: protimesiac něm: Gegenmond m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: