Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protiměsíc
syn. antiselenium – viz kruh paraselenický.
slov: protimesiac; něm: Gegenmond m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: