Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravidlo Buys-Ballotovo
slov: Buys-Ballotovo pravidlo; něm: Buys-Ballot-Gesetz n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: