Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pravidlo Buys-Ballotovo
slov: Buys-Ballotovo pravidlo  1993-a1
podpořila:
spolupracují: