Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozadí znečištění ovzduší
angl: background of air pollution slov: pozadie znečistenia ovzdušia  0000
podpořila:
spolupracují: