Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozadí znečištění ovzduší
angl: background of air pollution; slov: pozadie znečistenia ovzdušia  0000
podpořila:
spolupracují: