Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

potenciál zemské tíže
slov: potenciál zemskej tiaže; něm: Geopotential n  1993-b1
podpořila:
spolupracují: