Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

polutanty organické perzistentní
viz POP.
angl: persistent organic pollutants; slov: organické perzistentné polutanty; něm: Persistente organische Schadstoffe m/pl  2017
podpořila:
spolupracují: