Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

polutanty organické perzistentní
viz POP.
angl: persistent organic pollutants slov: organické perzistentné polutanty něm: Persistente organische Schadstoffe m/pf  2017
podpořila:
spolupracují: