Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

polutanty organické perzistentní
viz POP.
angl: persistent organic pollutants  2017
podpořila:
spolupracují: