Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poloměr Rossbyho
slov: Rossbyho polomer něm: Rossby-Radius m  2014
podpořila:
spolupracují: