Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poloměr Rossbyho
  2014
podpořila:
spolupracují: