Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poločas srážkový
slov: zrážkový polčas; něm: Halbzeit der Niederschlagmenge f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: