Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole barické
slov: barické pole; něm: Druckfeld n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: