Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pohyb vzduchu subsidenční
slov: subsidenčný pohyb vzduchu; něm: absinkende Luft f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: