Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí vřesu
viz podnebí mírně teplé a deštivé.
  0000
podpořila:
spolupracují: