Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí volné atmosféry
nevh. označení pro charakteristiky dlouhodobého režimu proudění vzduchu, teplotního, tlakového a vlhkostního pole v troposféře nad mezní vrstvou a ve stratosféře. P. v. a. je předmětem studia aeroklimatologie, které se opírá o výsledky aerologických pozorování.
angl: climate of free atmosphere  0000
podpořila:
spolupracují: