Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí vegetační
syn. podnebí porostové.
  0000
podpořila:
spolupracují: