Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí uzavřených prostor
podpořila:
spolupracují: