Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí umělé
označení pro stav ovzduší v uzavřeném prostoru záměrně ovlivňovaný člověkem. Je výsledkem především ochlazení, ohřívání, vysoušení, zvlhčování a výměny vzduchu. S p. u. se setkáváme v prostorách obytných, pracovních, výrobních, skladovacích, např. rychlírnách ovoce, sklenících, krechtech, stájích apod. P. u. se vytváří též v operačních sálech a klimatizačních komorách při umělé klim. léčbě, testování el. zařízeni vyráběných pro odlišné typy podnebí apod. V. t. podnebí skleníkové, mikroklima uzavřených prostor.
angl: artificial climate  0000
podpořila:
spolupracují: