Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí tundry
podnebí stud. pásma s podmínkami pro tundrovou vegetaci, skládající se z mechů, lišejníků, travin a místy křovin. Je příliš studené pro růst stromů, ale nevytváří se v něm stálá pokrývka sněhu nebo ledu. Velké plochy zaujímá dlouhodobě zmrzlá půda. Názory na již. hranici tundry nejsou jednotné. P. t. se vyznačuje dlouhou drsnou zimou s prům. lednovou teplotou vzduchu od –5 do –35 °C. Léto je krátké a chladné, prům. teplota nejteplejšího měsíce je 0 až 12 °C. Prům. roční úhrn srážek je kolem 200 mm, převažuje velká oblačnost. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. t., označované ET, typem sněžného podnebí s prům. teplotou vzduchu nejteplejšího měsíce 10 až 0 °C. W. Thornthwaite používá termín „tundra" pro podnebí oblastí s potenciální evapotranspirací 14,2 až 28,5 cm za rok.
angl: tundra climate  0000
podpořila:
spolupracují: