Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí tropického dešťového pralesa
podnebí s trvale vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu a vysokými roč. úhrny atm. srážek. Vyznačuje se poměrně jednotvárným charakterem počasí, takže počasí jednotl. dní vystihuje dostatečně ráz podnebí. V tomto podnebí jsou příznivé podmínky pro existenci trop. dešťového pralesa. Podle W. Köppena je toto podnebí, označované Af, typem trop. dešť. podnebí se srážkami rovnoměrně rozdělenými během roku. Prům. teplota vzduchu nejstudenějšího měsíce je vyšší než 18 °C, prům. úhrn srážek nejsuššího měsíce je 60 mm.
angl: tropical-rain-forest climate  0000
podpořila:
spolupracují: