Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí tropické
označení pro horké podnebí trop. šířek, tedy podnebí suchých i vlhkých tropů. V Köppenově klasifikaci podnebí se podle srážk. poměrů rozlišuje podnebí tropického dešťového pralesa (Af), podnebí monzunové (Am) a podnebí savanové (AwJ. V Alisovově klasifikaci podnebí 'je pojem p. t. zúžen na podnebí trop. pásma, v němž po celý rok převládá tropický vzduch. Rozlišují se 4 typy p. t.: kont. (pevn.), maritimní (moř.), vých. okrajů oceán. anticyklon a záp. okrajů oceán. anticyklon.
angl: tropical climate  0000
podpořila:
spolupracují: