Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí tajgy
pevninské podnebí s drsnými zimami a poměrně teplým létem. Prům. teplota vzduchu v lednu dosahuje v Sev. Americe až –30 °C, na vých. Sibiři –50 °C, v červenci se pohybuje od 10 do 20 °C. Prům. roční úhrn srážek kolísá v rozmezí 300 až 600 mm, roč. maximum srážek nastává v létě. P. t. se vyskytuje v sev. Švédsku a Finsku, na severu evropské části SSSR (s výjimkou vysokých zeměp. šířek) a na Sibiři, na Aljašce a v Kanadě. P. t. není vyvinuto na již. polokouli vzhledem k malé rozloze pevnin. V. t. podnebí boreální, podnebí tundry.
angl: taiga climate  0000
podpořila:
spolupracují: