Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí subtropické
přechodné podnebí mezi tropickým podnebím a podnebím mírných šířek, které se vyznačuje suchým létem a mírnou vlhkou zimou. V Köppenově klasifikaci podnebí patří mezi teplá dešťová podnebí a označuje se Cs. V Alisovově klasifikaci podnebí je to podnebí pásma, v němž dochází k sezónnímu střídání tropického vzduchu (léto) a polárního vzduchu (zima). Hranice uvedeného pásma tvoří letní a zimní poloha polární fronty. Rozlišují se 4 typy p. s., a to kont. (pevn.), maritimní (moř.), záp. břehů pevnin (středomoř.) a vých. břehů pevnin (monz.). Subtrop. kont. podnebí se vyznačují horkým suchým létem s malou oblačností a nízkou poměrnou vlhkostí vzduchu.V zimě je počasí krajně nestálé se srážkami a prudkými změnami teploty vzduchu. Roč. úhrny srážek jsou nižší než 500 mm. Oceán. typ p. s. se vyznačuje v létě suchým jasným počasím, v zimě převládá počasí s dešti a silnými větry až vichřicemi.
angl: subtropical climate  0000
podpořila:
spolupracují: