Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí subnivální
typ vlhkého podnebí vgeomorfologické klasifikaci podnebí,v němž se v průběhu roku mění fáze atm. srážek, tzn. že v létě se vyskytují převážně kapalné srážky, v ostatních roč. obdobích tuhé.
angl: subnivale climate  0000
podpořila:
spolupracují: