Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí subhumidní
podle W. Thornthwaitea typ stepního podnebí, který je charakterizován hodnotou indexu vlhkosti mezi 20 až –20. Jde o přechodný typ mezi podnebím vlhkým a semiaridním. V. t. klasifikace podnebí Thornthwaiteova.
angl: subhumid climate  0000
podpořila:
spolupracují: