Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí středomořské
(etéziové) typ podnebí, který je charakterizovaný teplým a suchým létem a mírnou deštivou zimou bez trvalé sněhové pokrývky. Je nejlépe vyvinut na pobřeží Středozemního moře. Stejný typ podnebí se vyskytuje na pobřeží Kalifornie, již. Afriky, Austrálie a ve stř. Chile. Je velmi příznivý pro ovocné kultury, zejm. již. ovoce. V Alisovově klasifikaci podnebí p. s. zhruba odpovídá subtrop. podnebí záp. břehů pevnin.
angl: Mediterranean type of climate  0000
podpořila:
spolupracují: