Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí stepní
suché podnebí stepního pásma s roč. úhrny srážek obv. nižšími než 450 mm a s horkým létem. Oblasti s p. s. jsou bezlesé, porostlé travinami. Stepi v různých částech Země mají místní názvy, např. v Jižní Americe se nazývají pampy, v Severní Americe prérie, v Maďarsku pusta. Stepi mírných šířek mají chladnou až stud. zimu (Mongolsko, Zabajkalí apod.), stepi subtrop. a trop. šířek teplou zimu. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. s. (označované jako BS) druhem suchého podnebí s prům. roč. srážkami nižšími než odpovídá hranici suché oblasti, ale vyššími než polovina této hodnoty.
angl: steppe climate  0000
podpořila:
spolupracují: