Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí solární
(matematické) fiktivní podnebí, které by se vytvořilo na stejnorodé pevné Zemi bez atmosféry. Solární podnebí by bylo určeno jen množstvím dopadajícího slunečního záření v závislosti na zeměp. šířce. Syn. matematické podnebí vyjadřuje vypočitatelnost rozložení dopadající sluneční energie na stejnorodé Zemi bez atmosféry. Viz též podnebí radiační.
angl: solar climate  0000
podpořila:
spolupracují: