Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí solární
(matematické) fiktivní podnebí, které by se vytvořilo na stejnorodé pevné Zemi bez atmosféry. Solární podnebí by bylo určeno jen množstvím dopadajícího slunečního záření v závislosti na zeměp. šířce. Syn. matematické podnebí vyjadřuje vypočitatelnost rozložení dopadající sluneční energie na stejnorodé Zemi bez atmosféry. Viz též podnebí radiační.
angl: solar climate  0000
podpořila:
spolupracují: