Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí skleníkové
fyz. podmínky uvnitř skleníku, které se vyznačují vysokou teplotou vzduchu vyvolanou zvláště skleníkovým efektem,vytápěním a omezením ztrát tepla do okolního vzduchu. Zvýšené vlhkosti vzduchu je dosahováno častým zavlažováním. V přeneseném významu se termínem kleníkové podnebí někdy označuje podnebí vlhkých tropů vzhledem k tamní vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu.
angl: glasshouse climate, greenhouse climate  0000
podpořila:
spolupracují: