Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí semiaridní
polosuchý typ podnebí v oblastech s přirozeným rostlinstvem stepního n. lesostepního charakteru (travními porosty odolnými proti suchu), v nichž jsou v někt. letech srážky nedostatečné pro normální rozvoj zeměď. kultur. W. Köppen označuje tyto podmínky jako stepní podnebí. Podle W. Thornthwaitea je p. s. typ podnebí s hodnotou indexu vlhkosti v intervalu –20 až –40. V. t. klasifikace podnebí geomorfologická, klasifikace podnebí Thornthwaiteova.
angl: semiarid climate  0000
podpořila:
spolupracují: