Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí savanové
tropické podnebí s dlouhou suchou zimou, poměrně krátkým deštivým létem a vysokými teplotami vzduchu po celý rok. Charakteristickou rostlinnou formací jsou savany, tvořené travinami, místy s křovinami a skupinami stromů. Vyskytuje se ve značné části trop. Afriky, v Indii na plošině Dekan, v jv. Asii, v sev. Austrálii, v Jižní Americe, zejm. již. od Amazonky. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. s. nazýváno periodicky suchým podnebím savan (Aw), jinými autory jako podnebí pasátové. V Alisovově klasifikaci podnebí mu odpovídá podnebí rovníkových monzunů.
angl: savanna climate, tropical-savanna climate  0000
podpořila:
spolupracují: