Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí radiační
fiktivní podnebí utvářené pouze radiačními faktory klimatu. Na Zemi se mu nejvíce blíží podnebí oblastí s malou vláhovou výměnou a malou oblačností, tedy pouštní podnebí a podnebí poušťostepí subtropického pásma s intenzivními radiačními procesy. Termín radiační podnebí je někdy používán též ve smyslu solární podnebí.
angl: radiation climate  0000
podpořila:
spolupracují: