Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí přízemní vrstvy atmosféry
nevh. označení pro charakteristiky mikroklimatuv přízemní vrstvě atmosféry, tj. v několika spodních desítkách m nad zemí, utvářené především vlastnostmi aktivního povrchu.
angl: surface layer climate  0000
podpořila:
spolupracují: