Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí přímořské
viz podnebí oceánické.
angl: maritime climate  0000
podpořila:
spolupracují: