Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí přímořské
viz podnebí oceánické.
angl: maritime climate  0000
podpořila:
spolupracují: