Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí přechodné
1. v makroklim. měřítku podnebí na rozhraní mezi podnebím oceánickým a pevninským, tedy podnebím, na jehož utváření se značnou měrou podílí pevnina i oceán n. moře. Pro vznik p. p. na pevnině však není ve všech částech Země rozhodující především vzdálenost od moře, ale i směr převládajícího proudění přinášejícího moř. vzduch. hmoty a atm. srážky, průběh drah cyklon, teplota moř. proudů, směr a výška horských pásem aj.; 2. v měřítkách mezoklimatu, místního podnebí a mikroklimatu podnebí vázané na hranici aktivních povrchů výrazně odlišných fyz. vlastností (např. podnebí okraje lesa, jezerního břehu apod.)
angl: transition climate  0000
podpořila:
spolupracují: