Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí porostové
(vegetační), fytoklima mikroklima prostředí, v němž žijí rostliny a jehož klimatické podmínky svou přítomností a životními ději spoluvytvářejí (modifikují). Zahrnuje jednak přízemní vrstvu ovzduší včetně prostoru nad vegetací, který je jí ovlivněn, jednak půdní vrstvu v dosahu kořenových systémů. Půdní podnebí kořenového prostoru (podnebí rhizosféry) je tedy nedílnou součástí porostorového podnebí. Porostové podnebí se vytváří v různých měřítkách podnebí, zejména v rozsahu mikroklimatu, místního podnebí, popř. mezoklimatu.
angl: phytoclimate  0000
podpořila:
spolupracují: