Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí polární
podnebí oblastí ležících většinou za polárním kruhem obou polokoulí, které je tak studené, že neumožňuje růst stromů. Vyznačuje se dlouhou a tuhou zimou a krátkým chladným létem, v němž teploty vzduchu jen zřídka vystupují nad 0 °C. V Köppenově klasifikaci podnebí odpovídá p. p. podnebí pásma E, které se dělí na podnebí tundry (ET) a podnebí trvalého mrazu (EF). V Bergově klasifikaci podnebí p. p. odpovídá v nížinách podnebí tundry a na náhorních rovinách podnebí polárních náhorních rovin, neboli podnebí trvalého mrazu. V Alisovově klasifikaci podnebí 'p. p. odpovídá zhruba podnebí arkt. a antarktického pásu. V. t. klasifikace podnebí geomorfologická.
angl: polar climate  0000
podpořila:
spolupracují: