Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí planetární
1. podnebí Země jako planety, označované též jako podnebí globální; 2. podnebí různých planet.
angl: planetary climate  0000
podpořila:
spolupracují: