Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí periglaciální
drsné a chladné podnebí tundrového charakteru se zápornou prům. roč. teplotou vzduchu a většinou i zápornou vláhovou bilancí, která se vyskytuje především v předpolí kontinentální nebo horského ledovce. V této periglaciální oblasti zcela převládá mrazové zvětrávání hornin a probíhá kryosoliflukce, tj. půdotok po zmrzlém podkladu. Na našem území se periglaciální podnebívyskytovalo při rozšíření kontinentálního ledovce od severu v době čtvrtohorní. Viztéž podnebí tundry, podnebí čtvrtohorní.
angl: periglacial climate  0000
podpořila:
spolupracují: