Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí perhumidní
podle Thornthwaiteovy klasifikace podnebí nejvlhčí typ podnebí, který je charakterizován hodnotou indexu vlhkosti ≥ 100.
angl: perhumid climate  0000
podpořila:
spolupracují: