Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí perhumidní
podle Thornthwaiteovy klasifikace podnebí nejvlhčí typ podnebí, který je charakterizován hodnotou indexu vlhkosti ≥ 100.
angl: perhumid climate  0000
podpořila:
spolupracují: