Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí pasátové
podle S. P. Chromova podnebí oceán. oblastí v tropech, kde po celý rok převládá pasátová cirkulace příslušné polokoule. Pro p. p. je charakteristický výskyt pasátové inverze teploty vzduchu, mírně vysoké přízemní teploty rostoucí obecně směrem k rovníku a kupovitá oblačnost. Letní průměry teploty vzduchu se pohybují obv. v rozmezí 20 až 28 °C, zimní průměry mohou klesnout pod 15 °C. Roč. úhrny srážek nedosahují vlivem pasátové inverze teploty vysokých hodnot. Výjimku tvoří hornaté ostrovy a pobřeží, kde jsou srážky orogr. zesilovány a kde na návětrné straně může vypadnout několik tisíc mm srážek, zatímco na závětrné straně pouze několik set mm.
angl: trade-winds climate  0000
podpořila:
spolupracují: